ProAgria Pohjois-Savon edustajiston vaalit

Arvoisat jäsenet ja jäsenyhdistykset

 

ProAgria Pohjois-Savon toiminnassa tuleva talvikausi on vaaliaikaa. Tässä on ohjeet ehdokasasetteluun.

ProAgria Pohjois-Savon edustajiston valinta

·         edustajistoon valitaan 20 jäsentä ja 20 varajäsentä nelivuotiskaudeksi 2018–2021

·         ehdokasasettelu päättyy 31.1.2018 klo 16.00

·         vaalit käydään sähköisenä äänestyksenä 16.2.–16.3.2018 välisenä aikana.

 

Ehdokasasettelu

Liitteenä on ehdokassuostumuslomakkeita ja ehdokaslista, jolla ehdokkaat asetetaan vaaliin.

Äänestysalueena on koko ProAgria Pohjois-Savon toiminta-alue. Vaaleissa kaikki ehdokkaat yhdistetään yhteen listaan ja vaalit käydään enemmistövaalitapaa noudattaen.

 

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita ja kuka voi olla ehdokkaana?

Ehdokkaita voivat asettaa ProAgria Pohjois-Savon jäsenyhdistykset, yrittäjä- ja henkilöjäsenet.

  • Jäsenrekisteriin merkityt rekisteröidyt jäsenyhteisöt voivat asettaa ehdokkaita ja koota ehdokaslistan. Listan allekirjoittaa kolme yhdistyksen jäsentä.
  • ProAgria Pohjois-Savon yrittäjä- ja henkilöjäsenet voivat asettaa ehdokkaita kokoamalla listan, jossa on yksi tai useampi ehdokas. Listan allekirjoittaa kolme ProAgria Pohjois-Savon yrittäjä- tai henkilöjäsentä.

Edustajistoon valittavien jäsenten tulee olla ProAgria Pohjois-Savon yrittäjä- tai henkilöjäseniä taikka yhteisöjäsenten jäseninä olevia henkilöitä. Heidän tulee olla valintahetkellä täysi-ikäisiä ja alle 65 -vuotiaita. ProAgria Pohjois-Savoon työsuhteessa oleva henkilö ei voi olla ehdolla edustajiston vaaleissa.

Ehdokaslistaan on merkittävä asiamies ja hänen varahenkilönsä yhteystietoineen. Ehdokaslistan allekirjoittaja ei voi olla ehdokkaana. Ehdokaslistassa on mainittava etu- ja sukunimet sekä ammatti tai arvo sekä asuinpaikka. Lisäksi ehdokaslistaan on liitettävä ehdokkaan antama kirjallinen suostumus ehdokkuudestaan.

 

Asiamiehet toimittavat suostumukset ja ehdokaslistat kirjallisena vaalilautakunnalle 31.1.2018 klo 16.00 mennessä.

 

Ehdokastietojen tarkistaminen

Ehdokkaan jäsenyyden voi tarkistaa ProAgria Pohjois-Savon Kuopion toimistolta (Puijonkatu 14) arkipäivinä klo 9-14 toimistosihteeri Jaana Pöntiseltä, puhelinnumero 0400 284738 tai jaana.pontinen@proagria.fi

 

Äänioikeus vaaleissa

Edustajiston vaalissa yrittäjä- ja henkilöjäsenillä on yksi ääni ja yhteisöjäsenillä yksi ääni alkavaa 20 jäsentä kohti. Äänioikeutettuja edustajiston vaalissa ovat ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä. Henkilöjäsen ei voi äänestää toisen jäsenen puolesta valtakirjaa käyttäen. Jäsenyhdistys päättää kuka jäsenistä käyttää yhdistyksen äänioikeuden tai äänioikeudet.

 

Vaaliterveisin

Katri Kostamo, toimitusjohtaja

 

Palautusohje:

Tämä sähköinen materiaali toimitetaan postitse pyynnöstä.

Palauta suostumus ja ehdokaslistat liitteenä olevan vastauslähetyssivun sisään nidottuna tai skannaa sähköpostilla jaana.pontinen@proagria.fi.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.