Sisäinen laskenta

Yrityksen perinteinen kirjanpito tähtää veroilmoituksen tekemiseen. Tästä käytetään termiä ulkoinen laskenta. Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden selvittämistä esimerkiksi jakamalla matkailuyrityksen tulos ryhmiin, jolloin nähdään mitä eri toiminnot, kuten ravintolapalvelut, majoitus ja ohjelmapalvelut, tuottavat tulosta ja miten paljon ne sitovat pääomia kyseiseen toimintaan.
 
Myös palkat voidaan jakaa toimintokohtaisesti. Se vaatii kuukausittaista työajan kirjausta vastaaville toiminnoille, joka voidaan toteuttaa normaalin kirjanpidon yhteydessä. Tällöin vaaditaan yrittäjän tai muun vastuuhenkilön hyväksyntä siitä, mille toiminnolle kyseinen tulo tai meno kuuluu.
 
Toimintojen seuranta sisäisellä laskennalla avaa uuden näkökulman kannattavuuden seurantaan. Sisäinen laskenta voidaan toteuttaa kustannuspaikkalaskennan avulla, jossa tuotot ja kulut kohdistetaan eri toiminnoille käytännössä lisäämällä kirjanpitotilejä. Toinen, huomattavasti helpompi tapa on toteuttaa sisäinen laskenta toimintolaskennan avulla, jossa ei määritellä uusia kirjanpitotilejä vaan määritellään vain toiminto mille kuuluvat.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.