Hankkeet

  • Tavoitteena on tukea tiedon siirtoa ja innovaatioiden syntymistä maaseudulla elinkeinojen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

  • Päätavoitteena on parantaa kainuulaisten ja itäsuomalaisten maitotilojen kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa.

  • Verkoistoista voimaa Pohjois-Savon maatalouden kehittämiseen